Loonbedrijf de Vries V.O.F.
Marknesse

Maisteelt 

Voor maisland kunnen we alle werkzaamheden verrichten die voor de teelt hiervan noodzakelijk zijn. Grond kilveren, bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en daadwerkelijk inzaaien zijn de gebruikelijke voorjaarswerkzaamheden die we voor klanten verrichten. Daarnaast verzorgen we onkruidbestrijding. In het najaar kunnen wij de oogst verzorgen. E-mailen
Bellen
Map