Loonbedrijf de Vries V.O.F.
Marknesse

Slootonderhoud

Sloten moeten voor de aan- en afvoer van water in een goede staat zijn. Periodiek onderhoud is de basis voor een goede waterafvoer. Wij verzorgen het uitgraven en uitmaaien van sloten voor u. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende machines. 

Voor het maaikorven maken wij gebruik van een Landreus maaikorf van 4,5 meter breed aan een rupskraan. Met de maaikorf maai je het gras en rietachtige begroeiing van sloten en waterlopen. De maaikorf neemt het slootafval mee waarna het op de slootkant gelost kan worden. Ook kunnen wij dit rechtstreeks op een kieper laden. Uiteraard kunnen wij dit afval ook voor u afvoeren.

Onder goed slootonderhoud wordt verstaan:

  • Baggeren van de sloot om de juiste diepte en breedte te houden
  • Verwijderen van (overtollige) waterplanten
  • Verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken


E-mailen
Bellen
Map